Kunci Daya Ghaib

RM190

KUNCI DAYA GHAIB adalah satu ilmu pengisian daya bathin tahap tinggi.

Dengan memiliki ilmu ini anda akan mampu menyalurkan energy Daya Bathin kepada orang, benda baik untuk keperluan BENTENG DIRI, PERLINDUNGAN, KESELAMATAN, KEWIBAWAAN, PENGASIHAN, PELARISAN, KEREZEKIAN dll.

Dengan ilmu ini anda juga dapat menyalurkan atau mengisi atau menyimpan energi pada benda2 seperti cincin, batu Permata, tasbih, tongkat, Keris, pedang, talipinggang, air dll.

Dan juga ilmu ini juga dapat menambah daya kekuatan atau mempertajamkan barang2 bertuah yang anda miliki.

Anda juga boleh membuat tabir perlindungan atau BENTENG kepada sesiapa sahaja yang anda inginkan.

Melalui media air juga boleh diisikan untuk segala kelebihan yang telah diberitahu Di atas.

Description

Rahsia ilmu kebatinan tahap tinggi dibongkarkan untuk pertahanan diri dan orang sekeliling anda